× Dashboard Helpdesk Registreren

Op weg naar zes

Op weg naar ZES

Op dinsdag 9 februari 2021 tussen 16.00-17.30 uur vierden we de ondertekening van de Uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek (ZES).  

Na in 2014 al gestart te zijn met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en de grote gemeenschap die daaruit is gevolgd zijn we, middels de afspraken in het Klimaatakkoord, in een volgende fase gekomen. Vanaf 2025 kunnen er zero-emissiezones voor logistiek in de (grotere) gemeenten ingevoerd worden. Het afgelopen jaar is samen met koepel- en brancheorganisaties en gemeenten hard gewerkt aan deze Uitvoeringsagenda. Met de Uitvoeringsagenda ZES worden stappen gezet om de invoering van de zero-emissiezones voor gemeenten en ondernemers gezamenlijk goed te laten verlopen.

Vanwege de Corona-maatregelen vond de ondertekening van de Uitvoeringsagenda door de staatssecretaris plaats tijdens een feestelijk, digitaal evenement. Samen met Elisabeth Post (TLN)  en Eelco Eerenberg (wethouder gemeente Utrecht) stond staatssecretaris Stientje van Veldhoven stil bij deze bijzondere mijlpaal.

 

 

 

 

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES)

In 2014 sloten bedrijven, overheden en kennisinstellingen een convenant om de stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken: de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Deze Green Deal leidde de afgelopen jaren tot diverse regionale pilots, gericht op het verminderen, veranderen en verduurzamen van de logistiek. 

Het doel van duurzame en efficiënte stadslogistiek is de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in steden te verbeteren en de klimaatverandering te beperken. Zero-emissiezones kunnen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 1,0 megaton aan CO2-besparing opleveren. In november 2014 waren er 50 deelnemende partijen: overheden, ondernemers (vervoerders en verladers), branchepartijen, belangenvertegenwoordigers en kennisinstituten. In 2020 zijn inmiddels ruim 200 deelnemende partijen.

Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is opgesteld door een werkgroep van koepel- en branchepartijen en gemeenten. De Uitvoeringsagenda kan daarmee gezien worden als de ‘opschaling’ waarover de Green Deal spreekt. Van zoveel mogelijk zero-emissie naar volledig zero-emissie. 

Stientje van Veldhoven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Joost Hoebink

Elisibeth Post

Transport en Logistiek Nederland

Eelco Eerenberg

Gemeente Utrecht


naar boven